Wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego dotyczącego termomodernizacji budynków - ZIT

Data publikacji: 24.03.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/16, pn. „Racjonalizacja zużycia energii termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi- Etap I” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 82,61 % punktów.

 
Top