Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 16.03.2022 r.

15 marca 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listę projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje dotyczące listy projektów znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top