Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 17.03.2022 r.

Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania, z wyróżnieniem tych wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Informujemy, że kwota zakontraktowana w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektów uzależniona jest od aktualnego w danym miesiącu kursu euro oraz wartości algorytmu wyrażającego w złotówkach miesięczny limit środków wspólnotowych oraz krajowych możliwych do zakontraktowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 
Top