Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego kształcenia zawodowego

Data publikacji: 10.05.2022 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formlano-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego kształcenia zawodowego.

Lista wniosków

 
Top