Informacja o umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Andrespol zawartej w ramach Konkursu zamkniętego dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 02.03.2022 r.

Poniżej publikujemy informację o umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Andrespol zawartej w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,
Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej,
Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Informacja o umowie (PDF-135KB)

Artykuły powiązane

 
Top