Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 17.03.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin naboru wniosków w ramach konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej do 30 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym zmianie uległ także termin rozstrzygnięcia konkursu z września na październik 2020 r.

Ponadto dokonaliśmy korekty technicznej w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu w celu zachowania spójności z Załącznikiem nr 3: Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który został wskazany w zakładce "Informacja o naborze" oraz do którego odnoszą się zapisy Regulaminu konkursu w § 1 pkt 1 lit. g) oraz w § 6 pkt 3.

 

Artykuły powiązane

 
Top