Zmiana sposobu dostarczenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 27.03.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy zmiany sposobu dostarczenia wniosku o dofinansowanie określonego w § 5 pkt. 14 Regulaminu tj. „Wniosek o dofinansowanie projektu należy wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź”.

Ponadto wprowadziliśmy zmianę w zakresie sposobu uzupełniania i korygowania wniosku o dofinansowanie projektu, odnoszącym się do zapisu w § 6 pkt 10d Regulaminu, który otrzymał brzmienie: „Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić / skorygować wniosek o dofinansowanie projektu, a następnie wysłać go listem poleconym lub przesyłką kurierską do Urzędu Marszałkowskiego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu wysłania informacji o zidentyfikowanych uchybieniach dotyczących kryteriów formalnych, o której mowa w pkt. 10 b), w przypadku pierwszego wezwania do uzupełnień oraz w terminie 7 dni kalendarzowych w przypadku drugiego wezwania do uzupełnień”.

Artykuły powiązane

 
Top