Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Andrespol - rozwój gospodarki turystycznej

Data publikacji: 03.08.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.02.01-10-0008/20, pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol” złożonego przez Gminę Andrespol w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej, uzyskał pozytywną ocenę formalną po przywróceniu do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

Lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top