Informacja o wyborze do dofinansowania 2 projektów z listy rezerwowej konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 31.05.2021 r.

W związku z tym, że w ramach poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej pozostały do wykorzystania wolne środki finansowe w wysokości 7 561 069,18 PLN 28 maja 2021 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o wyborze do dofinansowania dwóch pierwszych projektów z listy rezerwowej, tj. projektu nr RPLD.06.02.01-10-0009/20 złożonego przez firmę Mączka Mariusz P.H.U. "PARTNER" oraz projektu nr RPLD.06.02.01-10-0024/20 złożonego przez Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. Ponieważ pozostała kwota alokacji nie wystarczy na pełne dofinansowanie kolejnych projektów ZWŁ zwróci się do dwóch kolejnych Wnioskodawców o wyrażenie zgody na obniżenie dofinansowania ich projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista rezerwowa

Artykuły powiązane

 
Top