Aktualizacja listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 13.05.2021 r.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rezerwową projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej. Aktualizacji listy dokonaliśmy po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista rezerwowa

Artykuły powiązane

 
Top