Aktualizacja listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 08.10.2021 r.

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej i decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o przywróceniu do oceny projektu złożonego przez Gminę Andrespol, dokonaliśmy ponownej oceny wniosku nr WND-RPLD.06.02.01-10-0008/20 pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol”. Uzyskał on 72,72% punktów. Dostępne środki finansowe w poddziałaniu uniemożliwiają wybranie ww. projektu do dofinansowania. Został on umieszczony na liście rezerwowej.

Lista rezerwowa po zmianach z 5.10.2021

Artykuły powiązane

 
Top