Podwyższamy dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Wolbórz - edukacja przedszkolna

Data publikacji: 14.02.2019 r.

W związku pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 65 842,18 PLN (wynikających z kursu euro obowiązującego w miesiącu lutym 2019 r., oraz aktualizacji wartości projektów wybranych do dofinansowania wg. stanu na dzień 31 stycznia 2019 roku), podwyższamy dofinansowanie dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”, złożonego przez Gminę Wolbórz z kwoty 507 280,87 PLN do kwoty 573 123,05 PLN, tj. 26,56 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wartości dofinansowania projektu. Lista rezerwowa pozostaje bez zmian.

pdfZaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania196.47 KB

pdfLista rezerwowa185.73 KB

Artykuły powiązane

 
Top