Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej

Data publikacji: 28.04.2017 r.

Poniżej publikujemy listę zawierającą wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.2 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie od 23 grudnia 2016 r. do 26 kwietnia 2017 r.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym274.89 KB

Artykuły powiązane

 
Top