Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania VII.4.2 Edukacja przedszkolna

Data publikacji: 01.12.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż przedłuża termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.07.04.02-IZ.00-10-001/16 w ramach w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.2 Edukacja przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 22 grudnia 2016

Artykuły powiązane

 
Top