Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w lipcu 2018 r. w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania VII.4.2 Edukacja przedszkolna

Data publikacji: 17.08.2018 r.

Poniżej przedstawiamy informacje o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w lipcu 2018 r. w ramach konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.07.04.02-IZ.00-10-001/16 – Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna.

pdfLista umów podpisanych w lipcu 2018 roku.219.95 KB

Artykuły powiązane

 
Top