Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej

Data publikacji: 05.06.2017 r.

Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej w ramach konkursu dla naboru RPLD.07.04.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.2 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfSkład KOP228.38 KB

Artykuły powiązane

 
Top