Wyniki oceny formalnej wniosków - Infrastruktura ochrony zdrowia

Data publikacji: 01.06.2017 r.

Poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie od 13 lutego 2017 r. do 29 maja 2017 r.

pdfLista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym269.7 KB

 

Artykuły powiązane

 
Top