Skład Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia

Data publikacji: 27.06.2017 r.

Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej w ramach konkursu dla naboru RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfSkład KOP227.51 KB

Artykuły powiązane

 
Top