Lista wniosków o dofinansowanie, przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej

Data publikacji: 20.06.2022 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej.

Lista wniosków

 
Top