Ponowienie konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 22.10.2020 r.

Z uwagi na zainteresowanie konkursem nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/20 postanowiliśmy go ponowić.

Ponowienie konkursu (pod nowym nr. RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/20) nastąpiło 21 października 2020 roku.

Konkurs dotyczy projektów, których wartość dofinansowania przekracza 100 tys. euro. Projektów obligatoryjnie rozliczanych według wydatków rzeczywiście poniesionych.

W ramach konkursu udzielane jest wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w formie instytucjonalnej: żłobków, klubów dziecięcych i opiekuna dziennego. Celem konkursu jest także aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi.

Planowana wartość konkursu to 8 402 404,68 PLN.

Artykuły powiązane

 
Top