Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 21.10.2020 r.

Poniżej publikujemy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę na dziećmi w wieku do lat 3.

Lista projektów

Artykuły powiązane

 
Top