Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do negocjacji w ramach naboru dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

 
Top