Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do negocjacji w ramach naboru dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 15.01.2021 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

ikonka pdfLista projektów

 
Top