Lista umów o dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z rocznym i wieloletnim zestawieniem wartości umów - aktualizacja

Data publikacji: 22.10.2018 r.

Poniżej publikujemy aktualizację listy umów o dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego poworotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Lista zawiera dodatkowo roczne, oraz wieloletnie zestawienie wartości umów.

pdfLista umów345.49 KB

 
Top