Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 22.03.2017 r.

Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17:

  • zakończenie naboru wniosków: 6 marca 2017 roku,
  • ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie: do 120 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Artykuły powiązane

 
Top