Przekazanie wniosków do oceny formalno-merytorycznej dla konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 22.03.2017 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17.

pdfLista wniosków280.78 KB

 
Top