Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Data publikacji: 23.05.2017 r.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania274.56 KB

 
Top