Lista nowo tworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 na terenie Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 13.10.2017 r.

Predstawiamy listę nowo tworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 na terenie Województwa Łódzkiego dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w ramach Osi Priorytetowej X "Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Działania X.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" - 2017 r.

Lista utworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3

Artykuły powiązane

 
Top