Informacja dotycząca problemów technicznych z formularzem wniosku dla konkursu Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Data publikacji: 16.02.2017 r.

Uwaga!  
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi problemów technicznych  związanych z automatycznym przenoszeniem danych pomiędzy arkuszami  oraz z uzupełnieniem kwestii budżetowych w formularzu wniosku o dofinansowanie informujemy, iż należy ww. formularz wniosku zapisać na komputerze oraz sprawdzić, czy w zakładce FORMUŁY – OPCJA OBLICZANIA zaznaczona jest opcja AUTOMATYCZNE.

 
Top