Skład członków Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 23.05.2017 r.

Poniżej przedstawiamy skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu NR RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17

pdfSkład członków KOP219.04 KB

 
Top