Materiał pomocniczy dla Wnioskodawców zainteresowanych konkursem z Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Data publikacji: 12.09.2017 r.

Przedstawiamy materiał pomocniczy dla Wnioskodawców zainteresowanych konkursem z Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 
Top