Zmiana wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Data publikacji: 30.05.2017 r.

Informujemy, że w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 regulamin konkursu  Nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17 Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe  oraz załączniki ulegną zmianie w zakresie regulowanym przez powyższe wytyczne. Zmiany obejmą głównie wskaźniki projektowe.

 
Top