Pismo z Ministerstwa Rozwoju dotyczące możliwości realizacji staży i praktyk u roliników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne


Top