Komunikat w sprawie stosowania katalogów MEN w ramach konkursu z Poddziałania XI.3.1

Data publikacji: 29.08.2017 r.

W związku z pismem Ministerstwa Rozwoju, znak DZF-VII.7510.29.2017.BP, z dnia 18.08.2017 r. informujemy o możliwości dokonywania zakupu wyposażenia spoza katalogu opracowanego przez MEN w projektach składanych w odpowiedzi na konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/2017 - Kształcenie zawodowe. W przypadku powyższych zakupów należy brać pod uwagę rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w którym określone jest wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach.

Ponadto informujemy, że zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowany katalog jest traktowany jako rekomendacja, przy czym należy kierować się racjonalnością zakupów i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej.

 
Top