Umowy o dofinansowanie projektów zawartych w grudniu 2017 roku w ramach konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii

Data publikacji: 09.01.2018 r.

Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w grudniu 2017 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 – Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. 

pdfLista umów298.76 KB


Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w listopadzie 2017 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 – Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.  

pdfLista umów441.2 KB


Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w październiku 2017 r., w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista umów198.38 KB

 


Top