Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii

Data publikacji: 20.07.2017 r.

14 lipca 2017 r. przyjęto zmiany w regulaminie konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zmiany wprowadzono w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów wydłużając ją do 212 dni roboczych od dnia 26 września 2016 r. (t.j. do dnia 31 lipca 2017 r.), oraz w zakresie planowanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu na wrzesień 2017 r. Informujemy, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

pdfRegulamin konkursu zamkniętego (obowiązuje od 14.07.2017)630.07 KB

 
Top