Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych żródeł energii

Data publikacji: 13.09.2017 r.

11 września 2017 roku wprowadzono zmiany w regulaminie konkursu, w związku z faktem, że dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną przekracza kwotę wskazaną w regulaminie konkursu. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach przedmiotowego konkursu. Informujemy, że powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art. 41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

pdfRegulamin konkursu zamkniętego (obowiązuje od 11 września 2017 r.)629.77 KB

 
Top