Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w marcu 2017 roku w ramach konkursu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Data publikacji: 04.04.2017 r.

Poniżej publikujemy informacje o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w marcu 2017 r., w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfUmowa zawarta w marcu 2017 r.277.55 KB

 
Top