Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru w ramach Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Data publikacji: 04.10.2016 r.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie od 28 czerwca 2016 roku do 27 września 2016 r.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami formalnymi dla naboru Nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka kanalizacyjna407.86 KB

 
Top