Informacja o wyborze projektów do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Data publikacji: 07.03.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 224/17 z dnia 1 marca 2017r. zmieniającą Uchwałę Nr 1402/16 z dnia 22 listopada 2016 r., wybrał kolejny projekt do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów – Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania321.83 KB

 

 
Top