Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie. Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym.

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 27.10.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-003/16 dla wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd” znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego.

Informacje o naborze

Status naboru

  • Aktualny: do 2017-01-31
  • Wynik naboru wniosków:

    Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0005/16, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd” złożony przez Województwo Łódzkie uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w  wyniku której otrzymał 79,09% punktów.

 
Top