Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 12.04.2016 r.

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi 2014-2020

 

Bezpośredni link do dokumentu zamieszczonego na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 
Top