Zmiana treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno gospodarczego - Miasto Łódź

Data publikacji: 26.05.2017 r.

Publikujemy zmianę treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”. Zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości dwukrotnego uzupełnienia/korygowania wniosku na etapie oceny formalnej. Wprowadzony został również termin na dokonanie drugiej korekty (15 dni roboczych w § 6 pkt. 6 lit. i), co spowodowało konieczność wydłużenia terminu planowanego zakończenia oceny projektu (§ 2 pkt. 8) oraz wydłużenia terminu na ocenę formalną projektu do 105 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (§ 6 pkt. 4 lit. c).

pdfZaktualizowane wezwanie do złożenia wniosku523.36 KB

 
Top