Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok

31 maja 2017 r. mocą Uchwały nr 719/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

Z Harmonogramu usunięto planowany na III kwartał 2017 r. konkurs dla Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działania V.2 Gospodarka odpadami.

pdfHarmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok637.85 KB

Dokument obowiązuje od dn. 31 maja 2017 r.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-05-31
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Inne

Artykuły powiązane

 
Top