Wybór do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Gminę Tuszyn - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 15.05.2023 r.

Projekt nr RPLD.04.03.01-10-0001/22, pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego” złożony przez Gminę Tuszyn został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 381/23 z dnia 09 maja 2023 roku. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 637 500,00 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top