Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Gminę Nowosolna - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 17.05.2023 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0004/21, pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna – etap II” złożony przez Gminę Nowosolna Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 383/23 z dnia 09 maja 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 1 236 325,00 (w tym z EFRR 1 236 325,00 PLN) do kwoty 1 528 275,00 PLN (w tym z EFRR 1 528 275,00 PLN).

Informacje o projekcie

 
Top