Aktualizacja listy wniosków przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Data publikacji: 10.02.2022 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu dotyczącego programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu. Lista została zaktualizowana w związku ze skierowaniem dodatkowego wniosku do oceny formalno-merytorycznej.

Lista wniosków

Artykuły powiązane

 
Top