Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Data publikacji: 15.07.2022 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytoryczną w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Lista wniosków

 
Top