Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Miasto Łódź - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Data publikacji: 18.04.2023 r.

Projekt nr RPLD.06.03.03-10-0004/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 270/23 z dnia 31 marca 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 62 748 029,52 (w tym z EFRR 59 688 538,17 PLN) do kwoty 69 298 747,21 PLN (w tym z EFRR 66 126 136,18 PLN).

Informacja o projekcie

 
Top