Zmiana treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno gospodarczego - Miasto Łódź

Data publikacji: 18.04.2017 r.

Publikujmey zmianę treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny formalnej z 55 dni roboczych od złożenia wniosku o dofinansowanie do 75 dni roboczych od złożenia wniosku o dofinansowanie w § 6 pkt. 4 lit. c), w wezwaniu stanowiącym załącznik do Uchwały nr 1581/16 z dnia 30 listopada 2016r.

pdfZaktualizowane wezwanie do złożenia wniosku z wydłużonym terminem oceny formalnej521.8 KB

 
Top