Zmiana treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym, nabór dla poddziałania VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego - miasto Łódź

Data publikacji: 28.12.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałą nr 1739/16 z dnia 28.12.2016 r. zmienił treść wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”. Zmiana dotyczy wydłużenia okres odniesienia dla sektora „Drogi” z 25 lat do 30 lat w § 5 pkt. 3 w wezwaniu stanowiącym załącznik do Uchwały nr 1581/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

pdfZaktualizowane wezwanie do złożenia wniosku ze zmianą okresu odniesienia521.77 KB

 
Top